Chợ sạch Aloha - Nơi mẹ chọn đến vì sức khỏe con yêu
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

CÁ CHÉT 500GR

90.000VNĐ

CÁ SÓC 500GR

85.000VNĐ

CÁ CĂN 500GR

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ BẠC MÁ 500GR

75.000VNĐ

CÁ HƯỜNG 500GR

75.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

TÔM SÔNG 1KG

270.000VNĐ

CÁ CHÉP THIÊN NHIÊN 1KG

170.000VNĐ

CÁ BỐNG TƯỢNG THIÊN NHIÊN SIZE TRUNG 1KG

180.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ THÁC LÁC THIÊN NHIÊN 1KG

350.000VNĐ

CUA ĐỒNG GIÃ CỐI 1KG

180.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

LÒNG HEO HẤP 500GR

120.000VNĐ

CỐT LẾT HEO ĐỒNG BÀO 1KG

240.000VNĐ

BA RỌI HEO ĐỒNG BÀO 1KG

250.000VNĐ

SƯỜN NON HEO ĐỒNG BÀO 1KG

260.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BA RỌI BÒ CUỘN 500GR

160.000VNĐ

VỤN BÒ KRÔNG PA 1KG

260.000VNĐ

NẠM BÒ KRÔNG PA 1KG

260.000VNĐ

GÀU BÒ KRÔNG PA 1KG

295.000VNĐ

SƯỜN NON BÒ 1KG

240.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BẮP CẢI TÍM CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẮP CHUỐI BÀO CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẮP SÚ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẦU CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ NHẬT CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ NỤ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

100.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ XANH CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ ĐAO KHÔ THỤC ĐỊA 100GR

61.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ ĐỎ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

CÀ CHUA BI VÀNG CANH TÁC HỮU CƠ 300G

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ CHUA BI ĐỎ CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

27.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ CHUA CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ PHÁO CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ RỐT CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ TÍM CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI BẸ XANH CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI BÓ XÔI CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI HOA HỒNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI KALE CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI NGỌT CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI THẢO CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

CẢI THÌA CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI XANH BABY CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẦN TA CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

8.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỐM KHẨU NUA LẾCH 500G

150.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CANH TÁC HỮU CƠ 1 - COMBO RAU 1

204.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CANH TÁC HỮU CƠ 2 - COMBO RAU 2

238.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CANH TÁC HỮU CƠ 3 - COMBO RAU 3

240.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CANH TÁC HỮU CƠ 4 - COMBO RAU 4

131.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CANH TÁC HỮU CƠ 5 - COMBO RAU 5

291.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CỦ DÀNH CHO BÉ

102.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỦ CẢI TRẮNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỦ CẢI ĐỎ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỦ DỀN CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

DƯA LEO CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

GIÁ SẠCH CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

6.100VNĐ

GỪNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

HÀNH LÁ CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

14.000VNĐ

HÀNH TÂY CANH TÁC HỮU CƠ 500GR

325.000VNĐ

HÀNH TÍM CANH TÁC HỮU CƠ

150.000VNĐ

HẠT SEN CANH TÁC HỮU CƠ 200GR

56.000VNĐ

Tạm hết hàng

HẸ SẺ CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

HOA THIÊN LÝ CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

36.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHỔ QUA GAI CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHỔ QUA MỠ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI LANG MẬT CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

50.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI LANG NHẬT CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

50.000VNĐ

KHOAI MỠ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI MÔN SÁP CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI SỌ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI TÂY CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

KHOAI TỪ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

LÁ É TRẮNG CANH TÁC HỮU CƠ 200GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG LE RỪNG 1KG

65.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG TÂY CANH TÁC HỮU CƠ 500GR

65.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỒNG TƠI CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

MƯỚP CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

NẤM BÀO NGƯ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

NẤM YẾN CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

NGÒ RÍ CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

14.000VNĐ

NƯỚC MÁT 1 BÓ

56.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỚT CHỈ THIÊN CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỚT CHUÔNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỚT XIÊM CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU BỒ NGÓT CANH TÁC HỮU CƠ 200GR

22.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU DỀN CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

RAU MÁ CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

RAU MUỐNG CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

RAU RĂM CANH TÁC HỮU CƠ - 100G

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU RỪNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU THƠM HỖN HỢP CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

42.000VNĐ

RAU ĐAY CANH TÁC HỮU CƠ 200GR

16.000VNĐ

Tạm hết hàng

SẢ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

50.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET CANH CHUA CANH TÁC HỮU CƠ

50.000VNĐ

SET RAU BÚN BÒ CANH TÁC HỮU CƠ

38.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU BÚN MẮM CANH TÁC HỮU CƠ

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU BÚN MĂNG GIÒ HEO CANH TÁC HỮU CƠ

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU BÚN MĂNG VỊT CANH TÁC HỮU CƠ

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU GHÉM CANH TÁCH HỮU CƠ

36.000VNĐ

SET RAU PHỞ BÒ CANH TÁC HỮU CƠ

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU PHỞ GÀ CANH TÁC HỮU CƠ

35.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU TẬP TÀNG CANH TÁC HỮU CƠ

40.000VNĐ

SU SU CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÚ TIM CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

SÚP LƠ XANH BABY CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

130.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÚP LƠ XANH CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

TẦN Ô CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

TỎI TÍA NGHỆ AN CANH TÁC HỮU CƠ 100GR

16.000VNĐ

Tạm hết hàng

XÀ LÁCH CAROL CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

XÀ LÁCH GIÒN CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

XÀ LÁCH LOLO CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

XÀ LÁCH LỤA CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

XÀ LÁCH ROMAIN CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU BẮP CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU COVE CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

ĐẬU ĐŨA CANH TÁC HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐỌT BÍ CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐỌT SU CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

QUÝT ĐƯỜNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

75.000VNĐ

XOÀI CÁT CHU CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

75.000VNĐ

Tạm hết hàng

MẬN AN PHƯỚC CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

75.000VNĐ

Tạm hết hàng

THANH LONG TÍM HỒNG 1KG

60.000VNĐ

ĐU ĐỦ RUỘT VÀNG CANH TÁC HỮU CƠ 1KG

45.000VNĐ

Tạm hết hàng

DƯA HẤU 1KG

38.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

MỰC ỐNG TRUNG 1KG

280.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ MAI 1KG

90.000VNĐ

Tạm hết hàng

RUỘT SÒ TRAI 500GR

90.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẠCH TUỘC 500GR

115.000VNĐ

ỐC GIÁC ĐEN 1KG

245.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LÔNG 1KG

140.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LỤA CHIP CHIP 1KG

210.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LỤA RUỘT VÀNG 1KG

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỐC NHẢY 1KG

130.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ HUYẾT 1KG

130.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LỤA RUỘT ĐỎ 1KG

75.000VNĐ

Tạm hết hàng

NGAO SẦN 1KG

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ DƯƠNG 1KG

160.000VNĐ

0VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC LÁ CÂU MI NƠ SIZE 8 CON/1 KHAY 500GR

150.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC ỐNG NHỎ 1KG

250.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC ỐNG CÂU 500GR

160.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BÁNH BISCOTTI

150.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH CANH NGŨ SẮC TÂM HIỀN 500GR

55.000VNĐ

BÁNH MÌ Ổ VBREAD 1 GÓI

36.000VNĐ

BÁNH MÌ QUE VBREAD 1 GÓI

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH PHỒNG TÔM NACAMA

90.000VNĐ

BÁNH PHỒNG TÔM NACAMA 25% TÔM

35.000VNĐ

BÁNH TRÁNG MÈ DÀY BÌNH THUẬN SET 10 CÁI

60.000VNĐ

BÁNH TRÁNG MÈ MỎNG BÌNH THUẬN SET 10 CÁI

37.000VNĐ

BẦU KHÔ 100GR

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÚN BÒ CÁT THỦY (CỌNG TO) 500GR

50.000VNĐ

BÚN BÒ JIMMY 1 GÓI 200GR

26.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÚN GẠO JIMMY 200GR

25.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÚN GẠO LỨT JIMMY 1 GÓI 250GR

32.000VNĐ

BÚN TƯƠI GẠO THƠM MÙA CÁT THỦY 500GR

40.000VNĐ

CHÀ LÀ KHÔ NGUYÊN CÀNH TUNISIA

160.000VNĐ

GẠO RẼ HÀNH 5 KG

180.000VNĐ

HẠT BÍ 500GR

100.000VNĐ

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI 500GR

170.000VNĐ

KẸO CHUỐI ĐẬU PHỘNG 400GR

85.000VNĐ

MẮM TÔM CHUA 400GR

150.000VNĐ

MẮM TÔM LÊ GIA HŨ

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG CHUA 250GR

20.000VNĐ

MĂNG LUỘC (GÓI 500G)

25.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG RỪNG KHÔ 200GR

105.000VNĐ

ME 1KG

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

MÌ GẠO TÂM THỦY 1KG

60.000VNĐ

MIẾN DONG TÂM THỦY 400G

50.000VNĐ

NUI NGŨ SẮC TÂM HIỀN 500GR

45.000VNĐ

NƯỚC MẮM CHO BÉ LÊ GIA 60ML

26.000VNĐ

PHỞ ĂN LIỀN HỮU CƠ VIETSUISSE 60G/ 1 VẮT

9.000VNĐ

Tạm hết hàng

TRÂN CHÂU NGŨ SẮC TÂM HIỀN 500GR

95.000VNĐ

ĐẬU NÀNH VÀNG THƠM CÁT PHÙ SA 500GR

40.000VNĐ

ĐẬU PHỘNG HUẾ CÁT PHÙ SA 500GR

65.000VNĐ

ĐẬU XANH BÓC VỎ PHÙ SA 500GR

60.000VNĐ

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG CÁT PHÙ SA 500GR

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU ĐỎ NÀNG TIÊN CÁT PHÙ SA 500GR

50.000VNĐ

ĐƯỜNG PHÈN KẾT TINH TỪ MẬT MÍA 500GR

90.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG RADIUS CHO BÉ 36 THÁNG +

95.000VNĐ

BÁNH ĂN DẶM HỮU CƠ PUFF 1 HỘP

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH GẠO HỮU CƠ 4CARE BALANCE 25G

26.000VNĐ

BÁNH HỎI HỮU CƠ 1 GÓI

45.000VNĐ

BỘT MÌ HỮU CƠ 1 GÓI

115.000VNĐ

BỘT NĂNG THÁI LAN 500GR

65.000VNĐ

DẦU ĂN HỮU CƠ MR RICCO 1L

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

HỦ TIẾU BỘT LỌC HỮU CƠ 1 GÓI

40.000VNĐ

KEM ĐÁNH RĂNG HỮU CƠ RADIUS VỊ THANH LONG 1 TUÝP

175.000VNĐ

KẸO DẺO HỮU CƠ 1 GÓI 23G

20.000VNĐ

KẸO MÚT HỮU CƠ YUMEARTH

5.000VNĐ

Tạm hết hàng

MẮM CÁ LINH

85.000VNĐ

MẮM CÁ SẶC

85.000VNĐ

MÌ TÔM HỮU CƠ CÓ TRỨNG 1 GÓI

110.000VNĐ

MÌ TÔM HỮU CƠ KHÔNG TRỨNG 1 GÓI

100.000VNĐ

MÌ Ý HỮU CƠ MARKAL 500GR

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

MUỐI HỒNG HIMALYA 1 HỦ

40.000VNĐ

NUI CHỮ HỮU CƠ RAPUNZEL 250G

120.000VNĐ

NUI GẤU TEDDY

88.000VNĐ

NUI SAO HỮU CƠ BIOITALIA 500G

95.000VNĐ

Tạm hết hàng

NUI XOẮN RAU CỦ HỮU CƠ BIOITALIA 500GR

95.000VNĐ

NƯỚC CỐT DỪA HỮU CƠ 1 HỦ

45.000VNĐ

NƯỚC TƯƠNG HỮU CƠ PB FARM

90.000VNĐ

PHỞ ĂN LIỀN HỮU CƠ VIETSUISSE/ GÓI 900G

135.000VNĐ

Tạm hết hàng

SNACK BẮP HỮU CƠ

57.000VNĐ

SYRUP THỐT NỐT HỮU CƠ

60.000VNĐ

TIÊU SỌ HẠT HỮU CƠ 50GR 1 GÓI

37.000VNĐ

TIÊU ĐEN HẠT HỮU CƠ 50GR 1 GÓI

27.000VNĐ

TƯƠNG ỚT HỮU CƠ LUMLUM 250G

80.000VNĐ

YẾN MẠCH CÁN MỎNG HỮU CƠ MARKAL 500GR

85.000VNĐ

ĐƯỜNG MÍA HỮU CƠ THÁI LAN 1 KG

55.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

GỎI CÁ MAI

180.000VNĐ

MỰC NHỒI THỊT 1 PHẦN

205.000VNĐ

LẨU CÁ BỚP 1 PHẦN

330.000VNĐ

0VNĐ

Tạm hết hàng

BÚN CÁ NGỪ 1 PHẦN

190.000VNĐ

Set BÊ CUỘN

300.000VNĐ

CÁ NGỪ KHO THƠM 1 PHẦN

130.000VNĐ

CÁ BỚP KHO 1 PHẦN

190.000VNĐ

CÁ DỨA KHO TỘ 1 PHẦN

190.000VNĐ

ỐC MÓNG TAY XÀO RAU MUỐNG 1 PHẦN

100.000VNĐ

GỎI CÁ KHÔ 1 PHẦN

100.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

COMBO BÚN MĂNG VỊT

250.000VNĐ

COMBO CHÁO GÀ

390.000VNĐ

COMBO HỦ TIẾU MỰC

430.000VNĐ

COMBO CƠM TẤM SƯỜN CHẢ

290.000VNĐ