Chợ sạch Aloha - Nơi mẹ chọn đến vì sức khỏe con yêu

Thực đơn hôm nay

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BỚP KHOANH 500GR

145.000VNĐ

CÁ SÒNG 500GR

52.500VNĐ

CÁ ĐÙ 500GR

65.000VNĐ

CÁ ĐỐI 500GR

75.000VNĐ

CÁ NGÂN 500GR

77.500VNĐ

CÁ HANH 500GR

87.500VNĐ

CÁ HỐ 500GR

75.000VNĐ

BÍ ĐAO

70.000VNĐ

DƯA LEO 500GR

35.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

HẠT BÍ 500GR

85.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

CHẢ MỰC 500GR

215.000VNĐ

GỎI CÁ MAI

180.000VNĐ

TÔM KHÔ 100GR

100.000VNĐ