Chợ sạch Aloha - Nơi mẹ chọn đến vì sức khỏe con yêu
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

MỰC ỐNG CÂU 500GR

160.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI LANG MẬT TÀ NUNG 1KG

50.000VNĐ

NHÃN BẮP CẢI 500GR

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC LÁ CÂU SIZE LỚN

185.000VNĐ

CÁ MỐI ƯỚP SẢ 500GR

95.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

CÁ MÓ 500GR

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ NGÂN 500GR

65.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ HƯỜNG 500GR

75.000VNĐ

CÁ LƯỠI TRÂU 500GR

90.000VNĐ

CÁ CHAI 500GR

90.000VNĐ

Tạm hết hàng

0VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

LƯƠN ĐỒNG 500GR

147.500VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ BỐNG TƯỢNG THIÊN NHIÊN SIZE NHỎ 500GR

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

CUA ĐỒNG GIÃ CỐI 500GR

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ THÁC LÁC THIÊN NHIÊN 500GR

175.000VNĐ

CÁ CHÉP THIÊN NHIÊN 500GR

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ DIẾC THIÊN NHIÊN 500GR

85.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

SƯỜN NON HEO TỘC 500GR

130.000VNĐ

XƯƠNG HEO TỘC 500GR

100.000VNĐ

GIÒ HEO TỘC 500GR

115.000VNĐ

NẠC DĂM HEO TỘC 500GR

120.000VNĐ

BA RỌI HEO TỘC 500GR

125.000VNĐ

LÒNG HEO HẤP

240.000VNĐ

THỊT HEO TỘC XAY 500GR

110.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BẮP BÊ 500GR

150.000VNĐ

THĂN BÊ 500GR

165.000VNĐ

BA RỌI BÊ 500GR

145.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BẮP CẢI HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẮP CẢI TÍM HƯỚNG HỮU CƠ 300gr

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẮP CHUỐI BÀO HƯỚNG HỮU CƠ 100GR

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

BẦU HƯỚNG HỮU CƠ 500G

27.500VNĐ

BÍ NHẬT HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

42.500VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ NỤ HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ XANH HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

27.500VNĐ

Tạm hết hàng

BÍ ĐỎ HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

27.500VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ CHUA BI VÀNG HƯỚNG HỮU CƠ 300G

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ CHUA BI ĐỎ HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

27.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ CHUA HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

CÀ PHÁO HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÀ RỐT HƯỚNG HỮU CƠ

60.000VNĐ

CÀ TÍM HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

27.500VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI BÓ XÔI HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI NGỌT HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI THẢO HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

CẢI THÌA HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

CẢI XANH BABY HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỐM KHẨU NUA LẾCH 500G

150.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU CỦ DÀNH CHO BÉ

102.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU HƯỚNG HỮU CƠ 1 - COMBO RAU 1

204.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU HƯỚNG HỮU CƠ 2 - COMBO RAU 2

238.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU HƯỚNG HỮU CƠ 3 - COMBO RAU 3

240.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO RAU HƯỚNG HỮU CƠ 4 - COMBO RAU 4

131.000VNĐ

COMBO RAU HƯỚNG HỮU CƠ 5 - COMBO RAU 5

291.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỦ CẢI ĐỎ HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

CỦ DỀN HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

Tạm hết hàng

DƯA LEO HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

GIÁ SẠCH HƯỚNG HỮU CƠ 100G

6.100VNĐ

GỪNG HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

35.000VNĐ

Tạm hết hàng

HÀNH LÁ HƯỚNG HỮU CƠ 100GR

14.000VNĐ

Tạm hết hàng

HÀNH TÂY HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

65.000VNĐ

HÀNH TÍM 100GR

9.000VNĐ

Tạm hết hàng

HẠT SEN HƯỚNG HỮU CƠ 250GR

50.000VNĐ

Tạm hết hàng

HẸ SẺ HƯỚNG HỮU CƠ 200GR

20.000VNĐ

Tạm hết hàng

HOA THIÊN LÝ HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

36.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHỔ QUA GAI HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI LANG MẬT TÀ NUNG 1KG

50.000VNĐ

KHOAI LANG NHẬT 1KG

45.000VNĐ

KHOAI MỠ HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI MÔN SÁP HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI SỌ HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

KHOAI TÂY HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

KHOAI TỪ HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

LÁ É TRẮNG HƯỚNG HỮU CƠ 200GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG LE HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG TÂY HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

75.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỒNG TƠI HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

MƯỚP HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

55.000VNĐ

Tạm hết hàng

NẤM BÀO NGƯ HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

NẤM YẾN HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

120.000VNĐ

NGÒ HƯỚNG HỮU CƠ 100GR

14.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỚT CHỈ THIÊN HƯỚNG HỮU CƠ 100GR

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỚT CHUÔNG HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỚT XIÊM HƯỚNG HỮU CƠ 100GR

150.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU BỒ NGÓT HƯỚNG HỮU CƠ 200GR

22.000VNĐ

RAU DỀN HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU MÁ HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU MUỐNG HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

RAU RĂM HƯỚNG HỮU CƠ - 100G

10.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU RỪNG HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

35.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU THƠM HỖN HỢP HƯỚNG HỮU CƠ 100GR

14.000VNĐ

Tạm hết hàng

RAU ĐAY HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

24.000VNĐ

Tạm hết hàng

SẢ HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

15.000VNĐ

SET RAU BÚN BÒ

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU BÚN MẮM

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU BÚN MĂNG GIÒ HEO

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU BÚN MĂNG VỊT

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU GHÉM

36.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU NẤU CHUA

49.000VNĐ

SET RAU PHỞ BÒ

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU PHỞ GÀ

35.000VNĐ

Tạm hết hàng

SET RAU TẬP TÀNG

40.000VNĐ

SU SU HƯỚNG HỮU CƠ 500GR

27.500VNĐ

Tạm hết hàng

TẦN Ô HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

TỎI TÍA NGHỆ AN 100G

16.000VNĐ

Tạm hết hàng

XÀ LÁCH LOLO HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

80.000VNĐ

Tạm hết hàng

XÀ LÁCH LỤA HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

27.000VNĐ

Tạm hết hàng

XÀ LÁCH ROMAINE HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

13.500VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU BẮP HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

21.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU COVE HƯỚNG HỮU CƠ 1KG

60.000VNĐ

ĐẬU ĐŨA HƯỚNG HỮU CƠ 300GR

18.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

KHOAI LANG MẬT TÀ NUNG 1KG

50.000VNĐ

MÃNG CẦU BÀ ĐEN 1KG

90.000VNĐ

Tạm hết hàng

QUÝT ĐƯỜNG 1KG

65.000VNĐ

Tạm hết hàng

XOÀI BẢN ĐỊA 1KG

40.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

MỰC ỐNG TRUNG 500GR

140.000VNĐ

SÒ MAI 1KG

90.000VNĐ

Tạm hết hàng

RUỘT SÒ TRAI 500GR

90.000VNĐ

BẠCH TUỘC 500GR

95.000VNĐ

ỐC GIÁC ĐEN 1KG

245.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LÔNG 1KG

140.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LỤA CHIP CHIP 1KG

210.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LỤA RUỘT VÀNG 1KG

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

ỐC NHẢY 1KG

130.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ HUYẾT 1KG

130.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ LỤA RUỘT ĐỎ 1KG

75.000VNĐ

Tạm hết hàng

NGAO SẦN 1KG

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

SÒ DƯƠNG 1KG

160.000VNĐ

ỐC MÓNG TAY 1KG

95.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC LÁ CÂU SIZE TRUNG 500GR

190.000VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC ỐNG NHỎ 500GR

130.000VNĐ

MỰC ỐNG CÂU 500GR

160.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BÁNH BISCOTTI

150.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH MÌ Ổ VBREAD 1 GÓI

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH MÌ QUE VBREAD 1 GÓI

40.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH PHỒNG TÔM NACAMA

90.000VNĐ

BÁNH PHỒNG TÔM NACAMA 25% TÔM

35.000VNĐ

BẦU KHÔ 100GR

30.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÚN BÒ JIMMY 1 GÓI 200GR

26.000VNĐ

BÚN GẠO JIMMY 200GR

25.000VNĐ

BÚN GẠO LỨT JIMMY 1 GÓI 250GR

32.000VNĐ

Tạm hết hàng

CHÀ LÀ KHÔ NGUYÊN CÀNH TUNISIA

155.000VNĐ

Tạm hết hàng

GẠO RẼ HÀNH 5 KG

170.000VNĐ

Tạm hết hàng

HẠT BÍ RANG TAY

100.000VNĐ

Tạm hết hàng

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI 500GR

175.000VNĐ

Tạm hết hàng

KẸO CHUỐI ĐẬU PHỘNG

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

MẮM TÔM LÊ GIA ( NHỰA ) 280GR

15.000VNĐ

MẮM TÔM LÊ GIA 280G

40.000VNĐ

MĂNG KHÔ 250GR

85.000VNĐ

Tạm hết hàng

MĂNG LUỘC (GÓI 500G)

25.000VNĐ

MẬT ONG HOA CÀ PHÊ 500ML

100.000VNĐ

ME 1KG

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

MÌ GẠO TÂM THỦY 1KG

60.000VNĐ

MIẾN DONG TÂM THỦY 400G

50.000VNĐ

Tạm hết hàng

NƯỚC MẮM CHO BÉ LÊ GIA 60ML

26.000VNĐ

PHỞ ĂN LIỀN HỮU CƠ VIETSUISSE 60G/ 1 VẮT

9.000VNĐ

PHỞ ĂN LIỀN HỮU CƠ VIETSUISSE/ GÓI 900G

135.000VNĐ

ĐẬU PHỘNG NÀNG TIÊN (GIỐNG HUẾ) 400GR

65.000VNĐ

ĐẬU XANH BÓC VỎ 500GR

60.000VNĐ

ĐẬU XANH MỠ 500GR

50.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG 500GR

60.000VNĐ

Tạm hết hàng

ĐẬU ĐỎ NÀNG TIÊN 500GR

50.000VNĐ

ĐƯỜNG PHÈN KẾT TINH TỪ MẬT MÍA 500GR

90.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG RADIUS CHO BÉ 36 THÁNG +

95.000VNĐ

BÁNH ĂN DẶM HỮU CƠ PUFF 1 HỘP

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÁNH GẠO HỮU CƠ 4CARE BALANCE 25G

26.000VNĐ

BÁNH HỎI HỮU CƠ 1 GÓI

45.000VNĐ

Tạm hết hàng

BỘT MÌ HỮU CƠ 1 GÓI

115.000VNĐ

DẦU ĂN HỮU CƠ MR RICCO 1L

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

HỦ TIẾU BỘT LỌC HỮU CƠ 1 GÓI

40.000VNĐ

KEM ĐÁNH RĂNG HỮU CƠ RADIUS VỊ THANH LONG 1 TUÝP

175.000VNĐ

KẸO DẺO HỮU CƠ 1 GÓI 23G

25.000VNĐ

KẸO MÚT HỮU CƠ YUMEARTH

5.000VNĐ

Tạm hết hàng

MÌ TÔM HỮU CƠ CÓ TRỨNG 1 GÓI

110.000VNĐ

Tạm hết hàng

MÌ TÔM HỮU CƠ KHÔNG TRỨNG 1 GÓI

95.000VNĐ

MÌ Ý HỮU CƠ MARKAL 500GR

70.000VNĐ

Tạm hết hàng

MUỐI HỒNG HIMALYA 1 HỦ

36.000VNĐ

NUI CHỮ HỮU CƠ RAPUNZEL 250G

120.000VNĐ

NUI SAO HỮU CƠ BIOITALIA 500G

80.000VNĐ

NUI XOẮN RAU CỦ HỮU CƠ BIOITALIA 500GR

95.000VNĐ

NƯỚC CỐT DỪA HỮU CƠ 1 HỦ

45.000VNĐ

NƯỚC TƯƠNG HỮU CƠ PB FARM

80.000VNĐ

RONG BIỂN HỮU CƠ SẤY KHÔ KIRLAND 17GR

45.000VNĐ

SNACK BẮP HỮU CƠ

57.000VNĐ

SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG HỮU CƠ CALIFORNIA FARMS 397GR 1 HỦ

155.000VNĐ

Tạm hết hàng

SYRUP THỐT NỐT HỮU CƠ

60.000VNĐ

TIÊU SỌ HẠT HỮU CƠ 50GR 1 GÓI

37.000VNĐ

TIÊU ĐEN HẠT HỮU CƠ 50GR 1 GÓI

27.000VNĐ

TƯƠNG ỚT SIRACHA HỮU CƠ LUMLUM 250G

70.000VNĐ

YẾN MẠCH CÁN MỎNG HỮU CƠ MARKAL 500GR

85.000VNĐ

ĐƯỜNG MÍA HỮU CƠ THÁI LAN 1 KG

55.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

CÁ HẤP CUỐN BÁNH TRÁNG 1 PHẦN

180.000VNĐ

CÁ NGỪ KHO MĂNG 1 PHẦN

110.000VNĐ

GỎI CÁ MAI

180.000VNĐ

Tạm hết hàng

0VNĐ

Tạm hết hàng

MỰC NHỒI THỊT 1 PHẦN

195.000VNĐ

LẨU CÁ BỚP 1 PHẦN

320.000VNĐ

0VNĐ

Tạm hết hàng

CANH CHUA ĐẦU CÁ DỨA 1 PHẦN

120.000VNĐ

Tạm hết hàng

BÚN CÁ NGỪ 1 PHẦN

190.000VNĐ

BÊ CUỘN HẤP 1 PHẦN

300.000VNĐ

Tạm hết hàng

CÁ NGỪ KHO THƠM 1 PHẦN

100.000VNĐ

CÁ BỚP KHO TIÊU 1 PHẦN

190.000VNĐ

CÁ DỨA KHO TỘ 1 PHẦN

190.000VNĐ

ỐC MÓNG TAY XÀO RAU MUỐNG 1 PHẦN

100.000VNĐ

Tạm hết hàng

GỎI CÁ KHÔ 1 PHẦN

100.000VNĐ

Tạm hết hàng
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

COMBO BÚN MĂNG VỊT

315.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO CHÁO GÀ

350.000VNĐ

Tạm hết hàng

COMBO HỦ TIẾU MỰC

395.000VNĐ

COMBO CƠM TẤM SƯỜN CHẢ

290.000VNĐ